چه مقدار ، چقدر توافق سوریه شهرهای

چه مقدار ، چقدر: توافق سوریه شهرهای اخبار بین الملل

از همه مدیران زحمت‌کش و خدوم صداوسیما تقدیر مى‌کنم! / مهدی پاکدل

مهدی پاکدل در تصویر العمل به درخواست صداوسیما از سازنده «خانه کاغذی» جهت از بین بردن نام و تصویر حسین پاکدل از تیزر، می‌گوید بنده از همه مدیران زحمت‌کش و..

ادامه مطلب